GDPR

Jste zde: Home / GDPR

GDPR – ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Renata Herbáčková, IČ 02915359, se sídlem Čeladná 710, 739 12 Čeladná, telefon: 606 915 741, e-mail: renata.herbackova@gmail.com.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Dle článku 13 GDPR plním informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ROZSAH:

Přihláška na jógovou akci, kurzy jógy: pro tento účel zpracovávám Vaše jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy (tyto údaje jsou nezbytné pro uskutečnění přihlášky, nepotřebuji tedy od Vás souhlas s jejich zpracováním pro tyto účely ).

Vedení účetnictví: jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci faktur (nepotřebuji tedy od Vás pro tyto účely souhlas). Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu deseti let ze zákonných důvodů.

Přímý marketing (zasílání obchodních sdělení ode mě k vám): Abych Vás mohla informovat o aktuálních jógových kurzech/seminářích/pobytech, které organizuji, zpracovávám Vaši e-mailovou adresu. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že Vás moje novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Tento souhlas můžete odvolat zasláním e-mailu na adrese renata.herbackova@gmai.com

Propagační účely: fotografie, dle kterých je možné Vás identifikovat a jsou pořízené za účelem zveřejnění na mém webu či sociální síti, pořizuji a zveřejňuji na základě Vámi uděleného souhlasu, který lze taktéž kdykoli odvolat.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný, udělen prohlášením či jiným zjevným potvrzením. Souhlas je jedním z právních důvodů, na základě kterého může správce osobní údaje zpracovávat. Souhlas se vždy poskytuje k určitému účelu zpracování, který musí subjekt údajů znát. Subjekt údajů má právo kdykoli souhlas odvolat. Ne vždy odvolání souhlasu znamená povinnost správce osobní údaje zlikvidovat, jelikož odvolání souhlasu se děje k určitému účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, přičemž správce může osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, pro které využije jiný právní důvod zpracování než souhlas subjektu údajů (např. zákonná povinnost, plnění smlouvy, oprávněný zájem).

ZPRACOVATELÉ:

Nikomu dalšímu Vaše osobní údaje neposkytuji.

COOKIES

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky yoga-cafe.cz užívá na této webové stránce Cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Soubory cookies, jsou užity pouze za účelem: a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; b) Základní funkčnosti webových stránek. Cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce
Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • Zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení
  • Vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
  • Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
  • Na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018